Misja
Świadczenie usług prawnych i ekonomicznych na najwyższym poziomie gwarantującym osiągnięcie zamierzonych celów.

Wizja
W najbliższej perspektywie czasu stać się wiodącą Kancelaria na rynku lokalnym, cieszącą się poważaniem. A potem postawić sobie jeszcze trudniejsze wyzwanie i je zrealizować, po to aby nigdy nie spocząć na laurach i ciągle się rozwijać.

Opis
W związku z rozwojem społeczeństwa oraz systemu prawnego w dzisiejszych czasach wprost konieczne jest oparcie się na wiedzy i doświadczeniu prawnika. Niestety bardzo często się zdarza, że przedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne chcąc zaoszczędzić na kosztach obsługi prawnej nie korzystają z niej przez co wpadają w poważne problemy prawne. A prawda jest taka, że większość niepotrzebnych sporów prawnych można uniknąć jeśliby już na etapie planowania danej aktywności prawnej skorzystać z porady. Dzięki temu w fazie realizacji można uniknąć niepotrzebnych nieporozumień między stronami, co z kolei zaowocuje uniknięciem procesu, który to bardzo często jest kosztowny oraz długotrwały. Koszty obsługi prawnej na etapie planowanie są dużo niższe niż na etapie realizacji projektu w momencie kiedy pojawił się problem natury prawnej.
W ramach świadczonych usług KPE MC współpracuje z innym Kancelariami, które działają na terenie Częstochowy oraz Krakowa.
Usługi wykonywane są we współpracy z radcami prawnymi, którzy są specjalistami w danej dziedzinie, dzięki czemu zagwarantowany jest odpowiedni poziom świadczonych usług.

Dodaj komentarz